Komagene

Ben je klaar om deel te nemen?
Ontdek onze 
franchising voordelen …


Nederlanse

Zoals Komagene® “Rauw vlees industrie om een ​​wereld merk leider te worden” We hebben met de visie en 13 jaar rauw vlees aan het brengen van de verbazingwekkende smaken met alle Turkije 78 provincies, meer dan 1000 (met juni 2018 nominaal), blijven we onze vestigingen te dienen.

We openden onze eerste overzeese vestiging in Duitsland in 2011 en nu blijven we groeien met 26 vestigingen in 8 verschillende landen.

Voor Komagene is ons zakelijke partnerschap met onze franchisenemers uiterst belangrijk. Turkije is in de leidende positie van onze merken in Raw Meat Market is ontwikkeld om te groeien met de franchise-systeem met een andere aanpak. 97% van de Komagene-vestigingen wordt met succes geëxploiteerd als franchisenemer. Vanwege de lage investeringskosten en het snelle rendement van de investering, bieden we onze franchisenemers de mogelijkheid om tot eind 2018 te investeren in ons merk, de meest gevraagde franchise, zonder de franchise-entreeprijs (naam juiste prijs) en Royality-vergoeding (omzetpremie) te ontvangen.

In ons 5-jarig bedrijfsplan van Komagene streven we ernaar om in 2020 1600 vestigingen te bereiken en ons leiderschap in de sector te behouden met bijna 5.000 werknemers.


English

As Komagene® “Raw meat industry to become a world brand leader” We set out with the vision and 13 years raw meat to bringing the amazing flavors with all Turkey 78 provinces, more than 1,000 (with June 2018 nominal), we continue to serve our branches.

We opened our first overseas branch in Germany in 2011 and now we continue to grow with 26 branches in 8 different countries.

For Komagene, our business partnership with our Franchisees is extremely important. Turkey is in the leading position of our brands in Raw Meat Market has been developed to grow with the franchising system with a different approach. 97% of Komagene branches are successfully operated as Franchisee. Due to the low investment cost and the fast return rate of the investment, we offer our valuable investment candidates the opportunity to invest in our brand, which receives the most franchise demand, by the end of 2018, without receiving the franchise entry fee (name right fee) and Royality fee (turnover premium).

In our 5-year Komagene Business Plan, we aim to reach 1,600 branches in 2020 and maintain our leadership in the sector with nearly 5,000 employees.


Türkçe

Komagene® olarak “Çiğ köfte sektöründe lider bir dünya markası olmak” vizyonuyla yola çıktık ve 13 yılda çiğ köftenin muhteşem lezzetini tüm Türkiye ile buluşturarak 78 ilde 1.000’i aşkın (Haziran 2018 itibari ile) şubemizle hizmet vermeye devam ediyoruz.

2011 yılında Almanya’da ilk yurtdışı şubesini açmış ve şu anda 8 farklı ülkede 26 şube ile büyümeye devam etmekteyiz.

Komagene için Franchisee’lerimiz ile olan iş ortaklığımız son derece önemlidir. Türkiye Çiğ Köfte Pazarında Lider konumda olan markamız, farklı bir anlayış ile geliştirdiği Franchising sistemi ile büyümektedir. Komagene şubelerinin % 97’si Franchisee olarak başarılı bir şekilde işletilmektedir. Düşük yatırım maliyeti ve yatırımın hızlı geri dönüş oranı nedeniyle en çok franchise talebi alan markamız için siz değerli yatırımcı adaylarımıza 2018 yılı sonuna kadar franchise giriş bedeli (isim hakkı bedeli) ve Royality fee (ciro primi) almadan yatırım fırsatı sunmaktayız.

5 yıllık Komagene İş Planımızda 2020 yılında 1.600 şubeye ulaşmayı ve 5.000’e yakın çalışanımızla sektör liderliğimizi korumayı hedefliyoruz.

    CONTACT US